Truy xuất và hiển thị từng ký tự trong một chuỗi C++

Để truy xuất và hiển thị từng ký tự trong một chuỗi  ta làm như sau: Theo qui định trong C++, ký tự đầu tiên trong một chuỗi sẽ được đánh số từ 0 Ví dụ:   Để truy xuất phần... Đọc tiếp