Tìm hiểu toán tử 3 ngôi trong C++

Ngoài ra còn có một cách viết tắt if else, được gọi là toán tử 3 ngôi vì nó bao gồm ba toán hạng. Được dùng để thay thế nhiều dòng mã bằng một dòng duy nhất và được sử... Đọc tiếp