Tìm hiểu toán tử so sánh trong C++

Toán tử so sánh dùng để so sánh hai giá trị. Nó rất quan trọng trong lập trình, giúp chúng ta tìm ra câu trả lời cho phép so sánh. Giá trị trả về của phép so sánh là 1... Đọc tiếp