Định danh trong C++

– Tất cả các biến trong C++ phải được xác định bằng các tên duy nhất và được gọi là định danh.
– Mã định danh có thể là tên ngắn (như x và y) hoặc tên dài hơn (ngày, tháng, tuổi, tổng, tổng số lượng, tích…).
– Lưu ý: Bạn nên sử dụng ghi chú mã để dễ hiểu và dễ bảo trì:

Ví dụ:

// Để khai báo tuổi
int tuoi = 50;

// Sẽ khó sữa lỗi hơn khi khai báo kiểu sau
int m = 50;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *