Ghi chú hay nhận xét trong C++

– Để  giải thích mã C++ và làm cho nó dễ đọc hơn ta thường ghi chú trong code. Ghi chú có thể là một dùng hoặc là nhiều dòng
+ Ghi chú một dòng bằng cách sử dụng ( // )
Ví dụ:

 
// Đây là in ra ABC
 cout << "ABC";
  

– Ta cũng có thể đặt ghi chú cuối dòng code
Ví dụ

 

 cout << "ABC" ;// Đây là in ra ABC
  

– Ngoài ra ta cũng ghi chú nhiều dòng bằng cách sử dụng cặp đôi bắt đầu /* và kết thúc */
Ví dụ:

 
/* Đoạn mã dưới đây sẽ in ra dòng chữ ABC
lên màn hình, và nó rất thú vị */
 cout << "ABC" << endl;//Đây là in ra ABC
  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *