Ký tự đặc biệt cơ bản trong C++

  • Trong C++ để khai báo các chuỗi (string) phải đặt trong dấu ngoặc kép (” “)
  • Ví dụ:
 
string txt = "Xin chao cac ban, C++ rat don gian";

– Nếu các bạn thêm dấu ngoặc kép chữ “C++”, chương trình sẽ báo sai.
Ví dụ:

 
// Chương trình lỗi
string txt = "Xin chao cac ban, "C++" rat don gian";

– Vậy để khai báo thêm dấu ngoặc đơn hoặc kép… ta căn cứ vào bảng sau.

Ký tự đặc biệt

Kết quả Mô tả
\’ Dấu nháy đơn
\” Dấu nháy đôi
\\ \ Dấu gạch chéo ngược

Ví dụ: khi dùng ký tự đặc biệt \”

 
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 string txt = "Xin chao cac ban, \"C++\" rat don gian";
 cout << txt;
 return 0;
}

Kết quả:

Ví dụ:
khi dùng ký tự đặc biệt \’

 
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 string txt = "She\'s hot girl";
 cout << txt;
 return 0;
}


– Kết quả:

Ví dụ:
khi dùng ký tự đặc biệt \\

 
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 string txt = "Xin chao \\ C++ .";
 cout << txt;
 return 0;
}

Kết quả:

Ngoài ra còn có Các ký tự đặc biệt phổ biến khác trong C++ là:

Ký tự đặc biệt Kết quả
\n Xuống dòng mới
\t Tạo khoảng cách (tab)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *