Chính sách bảo mật

  • Địa chỉ website của chúng tôi là: https://letcode.vn.
  • Bình luận:  Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét để giúp phát hiện thư rác. Sau khi phê duyệt nhận xét của bạn, ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong phần nhận xét của bạn.
  • Media: Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có kèm theo dữ liệu vị trí (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.
  • Cookies:  Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn tham gia lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình vào cookie. Đây là những điều thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi bạn để lại nhận xét khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.
  • Nội dung được nhúng từ các trang web khác:  Các bài viết trên trang được nhúng nội dung sau(ví dụ: video, hình ảnh, bài báo, v.v.).
  • Bảo mật dữ liệu cho khách truy cập: nhận xétcủa bạn sẽ được giữ lại vô thời hạn. Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.
  • Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về cho bạn, hoặc  yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn.