(Trắc nghiệm Tin học Lớp 6) Bài 2: Xử lí thông tin