Tìm hiểu toán tử gán trong C++

Toán tử gán được sử dụng để gán giá trị cho biến, chẳng hạn sử dụng toán tử gán (=) để gán giá trị 50 cho một biến có tên là x – Toán tử (+=) thêm một giá trị... Đọc tiếp