Trò chơi ô số

Tý đang tham gia một trò chơi ô số, trò chơi như sau: Cho dãy số A gồm M x N số nguyên a1, a2,.., aM.N. Người chơi lần lượt lấy các phần tử của dãy A rồi đặt vào... Đọc tiếp