Tạo, Đọc file *.INP ghi file *.OUT trong C++

  • Trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc tin học trẻ thường thì mỗi bài tập yêu cầu tạo file *.INP và *.OUT . Để tạo và đọc tệp *.INP và *.OUT theo yêu cầu của đề bài các bạn thực hiện theo các bước sau.
  • Tạo *.INP
  • Mở chương trình Dev-C++ 5.11 –> File –> Source File
  • Bấm chọn Compile(hay bấm phím F9) tiếp theo chọn thư mục lưu file *.INP  và đặt tên –> Save
  • Mở thư mục lưu ta sẽ thấy có file BAITAP.INP. Vậy là xong. Lưu ý file chương trình và file *.INP phải cùng một thư mục. 
  • Ví dụ về đọc file *.INP và tạo, ghi file *.OUT:
 
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

  freopen("BAITAP.INP","r",stdin);

  freopen("BAITAP.OUT","w",stdout);

  int a;

  cin >> a;

  int t = a%10;

  a /= 10;

  t += a%10;

  cout << t;

  return 0;

}

– Còn với bài tập không có ghi tệp:

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

  int a;

  cin >> a;

  int t = a%10;

  a /= 10;

  t += a%10;

  cout << t;

  return 0;

}

– Như vậy, khi tham dự các kỳ thi học sinh giỏi, bạn chỉ cần thêm hai câu lệnh:

 
freopen("ND.INP","r",stdin);

freopen("ND.OUT","w",stdout);

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *