Tìm hiểu câu lệnh If trong C++

Trong C++ có các phép so sánh logic thông dụng như sau:
+ Lớn hơn: x > y
+ Lớn hơn hoặc bằng: x >= y
+ Nhỏ hơn: x < y
+ Nhỏ hơn hoặc bằng: x <= y
+ Bằng:  x == y
+ Không bằng: x != y

 • Các bạn sử dụng các điều kiện này vào câu lệnh if … else theo yêu cầu của bài toán.
 • Sử dụng if để thực thi một câu lệnh, nếu biểu thức là đúng
 • Sử dụng else để thực thi một câu lệnh, nếu biểu thức là sai
 • Sử dụng else if  để kiểm tra một điều kiện mới, nếu điều kiện đầu tiên là sai
 • Cú pháp :
   
  if (điều kiện) {
   // Đoạn code sẽ được thực thi nếu điều kiện đúng
  }
  

  Ví dụ: với điều kiện là giá trị

   
  if (15 > 10) {
   cout << "15 lớn hơn 10";
  }
  

  Ví dụ: với điều kiện là biến

   
  int x = 10;
  int y = 5;
  if (x > y) {
   cout << "x lớn hơn y";
  }
  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *