Truy xuất và hiển thị từng ký tự trong một chuỗi C++

    • Để truy xuất và hiển thị từng ký tự trong một chuỗi  ta làm như sau:
    • Theo qui định trong C++, ký tự đầu tiên trong một chuỗi sẽ được đánh số từ 0
    • Ví dụ:  
    • Để truy xuất phần tử đầu tiên của chuỗi “Xin chao”
 
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
string chuoi = "Xin Chao";
cout << chuoi[0];
return 0;
}

– Kết quả:

* Thay đổi chuỗi ký tự
– Để thay đổi giá trị của một ký tự cụ thể trong một chuỗi ta làm như sau:

 
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
string chuoi = "let";
chuoi[0] = 's';
cout << chuoi;// thay doi chu let thanh set
return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *