Lập trình là gì ?

1.Ngôn ngữ lập trình là gì? – Lập trình đơn giản là một cách để chúng ta đưa ra các chỉ dẫn cho máy tính. ‫Chúng ta cung cấp cho nó một hướng dẫn sử dụng và máy tính sẽ... Đọc tiếp