Nguyên tắc nối số hoặc chuỗi trong C++

Để nối số hoặc chuỗi trong C++ ta cũng dùng toán tử (+) Lưu ý : toán tử cộng (+)  dùng cho cả phép cộng và phép nối Trường hợp 1: Nếu sử dụng cho phép cộng hai số thì... Đọc tiếp