C++ là gì ?

– C ++ chạy trên nhiều nền tảng khác nhau được sử dụng để tạo ra các ứng dụng như: các phần mềm đồ họa Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe Launcher và Image Ready, mô phỏng, 3D… – C ++  được... Đọc tiếp

Lập trình là gì ?

1.Ngôn ngữ lập trình là gì? – Lập trình đơn giản là một cách để chúng ta đưa ra các chỉ dẫn cho máy tính. ‫Chúng ta cung cấp cho nó một hướng dẫn sử dụng và máy tính sẽ... Đọc tiếp