Số đặc biệt

Trong quá trình nghiên cứu, giáo sư X phát hiện ra một loại số nguyên mới và đặt tên nó là số đặc biệt, một số nguyên dương n được gọi là số đặc biệt nếu nó thỏa mãn hai... Đọc tiếp

Tổng liên tiếp

Trong cuộc thi “Trí tuệ Bình Phước”, ban giám khảo chuẩn bị một màn hình lớn, người ta cho lần lượt xuất hiện các số của một dãy số nguyên dương a1, a2,…, an và cứ lặp lại như thế... Đọc tiếp

Trò chơi ô số

Tý đang tham gia một trò chơi ô số, trò chơi như sau: Cho dãy số A gồm M x N số nguyên a1, a2,.., aM.N. Người chơi lần lượt lấy các phần tử của dãy A rồi đặt vào... Đọc tiếp

Tổng chữ số

Tèo vô cùng thích thú khi học về các chữ số, đặc biệt cậu rất thích tính xem con số nào có tổng các chữ số lớn nhất. Do đó, khi gặp một số Tèo rất muốn biết số đó... Đọc tiếp