Tìm hiểu câu lệnh If trong C++

Trong C++ có các phép so sánh logic thông dụng như sau: + Lớn hơn: x > y + Lớn hơn hoặc bằng: x >= y + Nhỏ hơn: x < y + Nhỏ hơn hoặc bằng: x <= y... Đọc tiếp