Cú pháp vòng lặp while trong C++

Trong C++ vòng lặp while  sẽ thực thi một khối lệnh nếu thỏa mãn một điều kiện cụ thể. Nó giúp chúng  ta tiết kiệm thời gian, giảm lỗi và giúp mã dễ đọc hơn. Cú pháp: – Trong ví... Đọc tiếp