Cú pháp Python

1.Thực thi cú pháp Python: Như chúng ta đã học ở trang trước, cú pháp Python có thể được thực thi bằng cách viết trực tiếp vào dòng lệnh: Kết quả in ra từ: Xin chào 2. Thụt lề trong... Đọc tiếp