Cài đặt Anaconda để lập trình Python.

* Hướng dẫn cài đặt Anaconda:

 • Các bạn click vào Anaconda3-2023.09-0-Windows-x86_64.exe để tải.
 • Chuyển đến thư mục Downloads và click đúp vào trình cài đặt để khởi chạy.
 • Bấm Next.
 • Bấm I Agree.
 • Chọn Just Me nếu  chỉ cài đặt Anaconda Distribution cho tài khoản người dùng hiện tại. Chọn All Users  nếu bạn cần cài đặt cho tất cả tài khoản của người dùng trên máy tính (yêu cầu đặc quyền của Quản trị viên Windows).
 • Bấm Next.
 • Click Browse –> Chọn ổ đĩa để cài đặt Anaconda và nhấp vào Next.
 • Tích chọn như hình –> Install.
 • Bấm Next.
 • Bấm Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.
 • Giao diện khi mở chương trình Anaconda.
 • Bấm Launch để mở jupyter.
 • Giao diện khi mở jupyter –> New –> Python 3.
 • Chạy chương trình đầu tiên.
 • Vậy là xong phần cài đặt Anaconda cơ bản, mọi người có lỗi gì thì hỏi ở phần bình luận nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *