C++ là gì ?

– C ++ chạy trên nhiều nền tảng khác nhau được sử dụng để tạo ra các ứng dụng như: các phần mềm đồ họa Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe Launcher và Image Ready, mô phỏng, 3D…
– C ++  được phát triển bởi Bjarne Stroustrup vào năm 1979 tại Bell Labs. Như một phần mở rộng của ngôn ngữ lập trình C
–  C++ cung cấp cho nhà lập trình sẽ được cho phép toàn quyền kiểm soát cao với những tài nguyên hệ thống, cũng như bộ nhớ,
– Ngôn ngữ này từ khi ra đời đến nay đã trải qua 4 lần cập nhật  chính vào năm 2011, 2014, 2017 và 2020 thành C++11, C++14, C++17, C++20.

Tại sao nên sử dụng C++ ?
– C++ là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới và được các lập trình viên ưa thích sử dụng.
– C++ được sử dụng để phát triển các hệ điều hành Microsoft và một số phần thuộc hệ điều hành Apple, các phần mềm đồ họa và các hệ thống nhúng ngày nay.
– C++ là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, có cấu trúc rõ ràng, cho phép các nhà lập trình sử dụng lại mã, giảm chi phí phát triển.
– C ++ được sử dụng để phát triển các ứng dụng tương thích với nhiều nền tảng.
– C++ rất thú vị và dễ học! Vì C++ gần với C, C# và Java nên lập trình viên dễ dàng chuyển sang C++ hoặc ngược lại.

Sự khác biệt giữa C và C++
C ++ được phát triển như một phần mở rộng của C và cả hai ngôn ngữ đều có cú pháp gần như giống nhau.
Sự khác biệt chính giữa C và C++ là C++ ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, C là ngôn ngữ hướng thủ tục (POP).
Bắt đầu nào
– Letcode.vn sẽ chia sẻ  cho các bạn những kiến ​​thức cơ bản về C++.
– Và đặc biệt là các bạn không cần thiết phải có bất kỳ kinh nghiệm lập trình nào trước đó.
 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *