Nguyên tắc nối số hoặc chuỗi trong C++

  • Để nối số hoặc chuỗi trong C++ ta cũng dùng toán tử (+)
  • Lưu ý : toán tử cộng (+)  dùng cho cả phép cộngphép nối
  • Trường hợp 1: Nếu sử dụng cho phép cộng hai số thì kết quả sẽ ra một số
  • Ví dụ:
 
int x = 5;
int y = 10;
int z = x + y;   // z = 15 (kiểu số nguyên)
  • Trường hợp 2: Nếu sử dụng (+) để nối hai chuỗi, kết quả sẽ là phép nối chuỗi:
  • Ví dụ:
 
string x = "5";
string y = "10";
string z = x + y;  // z = 510 (kiểu chuỗi)

– Trường hợp lỗi xảy ra, khi bạn sử dụng (+) để thêm một số kiểu số nguyên vào một chuỗi
Ví dụ:

 
// lỗi xảy ra
string x = "5";
int y = 10;
string z = x + y;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *