Chỉnh hợp lập chập k của n phần tử trong C++

Nhắc lại một số kiến thức đại số tổ hợp: Chỉnh hợp lặp: Cho một tập X gồm n(n ∈ N*) phần tử. Một dãy có độ dài m(m ∈ N*) các phần tử của X, trong đó mỗi phần... Đọc tiếp

Kiểm tra số đối xứng(số đảo ngược) trong C++

Số đối xứng là gì ? Số đối xứng là số mà khi ta đọc từ trái sang phải – nó cũng giống như ta đọc từ phải qua trái. Số đối xứng hay còn gọi là số đảo ngược... Đọc tiếp