Cú pháp Python

1.Thực thi cú pháp Python:
Như chúng ta đã học ở trang trước, cú pháp Python có thể được thực thi bằng cách viết trực tiếp vào dòng lệnh:

 
print("Xin chào")

Kết quả in ra từ: Xin chào

2. Thụt lề trong Python
* Thụt lề đề cập đến khoảng trắng ở đầu dòng mã.
* Trong khi ở các ngôn ngữ lập trình khác, việc thụt lề trong mã chỉ nhằm mục đích dễ đọc thì việc thụt lề trong Python rất quan trọng.
* Python sử dụng thụt lề để biểu thị một khối mã.
Ví dụ:

 
if 5 > 2:
 print("5 lớn hơn 2!")
 

– Python sẽ báo lỗi nếu bạn bỏ qua phần thụt đầu dòng:

Ví dụ:

Chương trình báo lỗi:

 
if 5 > 2:
print("Five is greater than two!")

– Số lượng khoảng trắng sử dụng phổ biến nhất là bốn, nhưng ít nhất phải có một.

 
if 5 > 2:
 print("Five is greater than two!") 
if 5 > 2:
    print("Five is greater than two!") 

Kết quả :

Các bạn phải sử dụng cùng số khoảng trắng trong cùng một khối mã, nếu không Python sẽ báo lỗi:

 
if 5 > 2:
 print("Five is greater than two!") 
    print("Five is greater than two!")

Kết quả:

Biến Python
Trong Python, các biến được tạo khi bạn gán giá trị cho nó:
Ví dụ:

 
x = 5
y = "Hello, World!"

-Python không có lệnh khai báo biến.
-Các bạn sẽ tìm hiểu thêm trong chương Biến trong Python.

Chú thích, Comments trong Python

Trong Python, các comments (bình luận) được sử dụng để giải thích mã nguồn và làm cho mã trở nên dễ đọc hơn cho người đọc.

Cú pháp để tạo comment là sử dụng dấu #. Mọi thứ sau dấu # trong dòng đó sẽ được xem như là comment và sẽ không được thực thi.

Dưới đây là một số ví dụ:

 
# Đây là một comment
print("Hello, World!") # Cũng là một comment

# Comment có thể nằm trên một dòng độc lập
# hoặc nằm sau một dòng mã

Ngoài ra, có thể sử dụng triple quotes (‘ ‘ ‘ hoặc ” ” “) để tạo comment đa dòng:

 
# Đây là một comment
'''
Đây là một comment đa dòng
Có thể viết nhiều dòng ở đây
'''
print("Hello, World!")


Hoặc:

 
"""
Đây cũng là một comment đa dòng
Có thể viết nhiều dòng ở đây
"""
print("Hello, World!")

-Comments giúp làm cho mã nguồn của bạn dễ đọc và dễ hiểu hơn cho người khác đọc mã nguồn của bạn, cũng như giúp bạn tự giữ được sự hiểu biết về mã nguồn của mình trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *