Ký tự thoát trong Python

Python sử dụng một số ký tự thoát để biểu diễn các ký tự đặc biệt trong chuỗi. Dưới đây là một số ký tự thoát phổ biến trong Python:

Ký tự Kết quả
\’ dấu nháy đơn
\\ dấu gạch chéo ngược
\n xuống dòng
\r trả về đầu dòng
\t Ký tự tab
\b Ký tự backspace

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *