Nối xâu trong Python.

Để nối hoặc kết hợp hai xâu, bạn có thể sử dụng toán tử +.

Ví dụ:

 
a = "Xin"
b = "Chào!"
c = a + b
print(c)

Kết quả:

Để thêm khoảng trắng giữa chúng, hãy thêm ” “:

 
a = "Xin"
b = "Chào!"
c = a + " " + b
print(c)

Kết quả:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *