Cách khai báo biến trong C++

– Biến trong C++ được dùng để lưu trữ một giá trị nào đó, có thể là một chuỗi, một con số, hoặc một danh sách. – Để khai báo một biến ta sử dụng cú pháp sau: type  tên... Đọc tiếp