Tổng chữ số

Tèo vô cùng thích thú khi học về các chữ số, đặc biệt cậu rất thích tính xem con số nào có tổng các chữ số lớn nhất. Do đó, khi gặp một số Tèo rất muốn biết số đó... Đọc tiếp